Our Modelians Members


Ajay Vishnoi

Batch : 1968

Ajay Pashine

Batch : 1968

Ashok Kumar Gupta

Batch : 1968

Dr Ashok Jain

Batch : 1968

Avinash Kanungo

Batch : 1968

Dr Bharat Bhushan Sethi

Batch : 1968

Dr Bijit Kanti Guha

Batch : 1968

Chandrahas Gontia

Batch : 1968

Govardhan Lal Kori

Batch : 1968

Jayanta Kumar Deb

Batch : 1968

Kailash Nath Bhargava

Batch : 1968

Kewal Kumar Jaggi

Batch : 1968

Kuldeep Singh Bedi

Batch : 1968

Madan Gopal Choubey

Batch : 1968

Dr Mahendra Jain

Batch : 1968

Dr. N. K. Motiramani

Batch : 1968

Om Prakash Tiwari

Batch : 1968

P Arun Kumar

Batch : 1968

Pradeep Kumar Rawat

Batch : 1968

Purushottam Das Dixit

Batch : 1968

Dr Rajendra Kumar Gupta

Batch : 1968

Rajendra Mishra

Batch : 1968

Dr Rajendra Shrivastava

Batch : 1968

Ramesh Kumar Shrivastava

Batch : 1968

Rishi Mukherjee

Batch : 1968

Dr Samir Kumar Mittra

Batch : 1968

Sandeep Kumar Choudhari

Batch : 1968

Sant Kumar Dube

Batch : 1968

Santosh Kumar Ghosh

Batch : 1968

Dr Satish Kumar Upadhyay

Batch : 1968

Shashikant Mishra

Batch : 1968

Shree Kant Kastwar

Batch : 1968

Major General (Retd) Shrikant Nema

Batch : 1968

Dr. Subhash Chandra Raj

Batch : 1968

Subrata Deb

Batch : 1968

Surendra Singh Thakur

Batch : 1968

Vasant Kashikar

Batch : 1968

Vasudev Rao Kadu

Batch : 1968

Veer Kumar Dhar

Batch : 1968

Dr Vijay Kumar Agrawal

Batch : 1968

Vijay Kumar Gour

Batch : 1968

Vijay Khanijo

Batch : 1968

Vijayanand Pachouri

Batch : 1968

Vijesh Chandra Kumar

Batch : 1968

Dr. Virendra Kumar Taneja

Batch : 1968

Dr Yogesh Kumar Tiwari

Batch : 1968

Arun Shukla

Batch : 1968