Model High School


  PRADHAN ADHYAPAK
 • Shri Pt. Lajja Shankar Jha (1904-1911)
 • Shri Laxman rao Purohit (1911- 1915)
 • Shri R. R. Bambawale (1915-1916)
 • Shri Mukund Vitthal (1916-1917)
 • Shri Sardar Ishwar Singh (1917-1920)
 • Shri Nanwadekar (1920)
 • Shri Captain Philips (1920-1921)
 • Shri Pt. Lajja Shankar Jha (1922-1928)
 • Shri Amrit Lal Mukharjee (1928-1942)
 • Shri Y. B. RanaDey (1942)
 • Shri S.N. Mitra (1942-1943)
 • Shri Deenanath Kagra (1943-1945)
 • Shri C.D. Pandya (1945-1946)
 • Shri Shiv Shankar Mishra(1946-1952)
  PRACHARYA
 • Shri Shiv Prasad Nigam (1952-1968)
 • Shri Brujmohan Dubey (1968-1970)
 • Shri Jwala Prasad Bajpai (1970-1973)
 • Shri OmKar Prasad Tiwari (1973-1977)
 • Shri Kunwar Yodhraj Singh (1977)
 • Shri R.S. Yadav (1977-1978)
 • Shri S.D. Trivedy (1978-1983)
 • Shri M.L. Dubey (1983-1985)
 • Shri S.D. Trivedy (1985-1986)
 • Shri M.L. Dubey (1986-1993)
 • Shri S.K. Pathak (1993-2002)
 • Shri Dinesh Awasthi (2002-2008)
 • Shri Ghanshyam Soni (2006-2018)
 • Smt. Veena Bajpai (2018- Present)

Our Young Modelians


Ajay Vishnoi

Batch :1968

Ajay Pashine

Batch :1968

Ashok Kumar Gupta

Batch :1968

Dr Ashok Jain

Batch :1968

Avinash Kanungo

Batch :1968

Dr Bharat Bhushan Sethi

Batch :1968

Dr Bijit Kanti Guha

Batch :1968

Chandrahas Gontia

Batch :1968

Govardhan Lal Kori

Batch :1968